Blogia
Filosofía para todos

Universitat Popular de Granollers (www.upg.cat)

Universitat Popular de Granollers         (www.upg.cat)
Filosofia política: una aproximació històrica 
En aquest curs, examinarem les diferents concepcions filosòfiques que s’han donat al llarg de la història al voltant del concepte d’Estat i la discussió sobre quina pot ser la forma de govern més adient. En aquest sentit, abordarem el naixement de la democràcia grega, les diferents maneres de donar legitimitat al poder polític, el contractualisme, els moviments socialistes de caire utòpic, l’anarquisme, els plantejaments de l’Estat del benestar, el neoliberalisme i les diverses formes de democràcia representativa, etc. Tot això ho durem a terme inspirant-nos en el pensament d’alguns dels filòsofs més rellevants en teoria política, com per exemple Plató i Aristòtil, More i Maquiavel Montesquieu i Rousseau, Chomsky i Adela Cortina... contraposant els arguments d’uns i altres.

Temari

1. Plató
2. Aristòtil
3. Ciceró i Sèneca
4. More i l’utopisme renaixentista
5. Maquiavel
6. Hobbes i Locke
7. Montesquieu i Rousseau
8. Hegel i Marx
9. Bakunin i l’anarquisme
10. Kelsen i el positivisme jurídic
11. L’Escola de Frankfurt
12. Hannah Arendt
13. Habermas
14. Ayn Rand i Slavoj Zizek
15. Chomsky i Adela Cortina

Calendari

30 de setembre;
7, 14, 21 i 28 d’octubre;
4, 11, 18 i 25 de novembre;
2 i16 de desembre;
13, 20 i 27 de gener
i 3 de febrer

15 sessions

Professor

Joan Méndez

Preu

25 euros

Dinàmica

Classe magistral, comentari de textos i discussió dels problemes filosòfics presentats.
El curs no demana coneixements previs de sociologia, tot i que naturalment tenir una mínima base ajuda al millor seguiment del curs.
El curs no demana coneixements previs de filosofia, tot i que naturalment tenir una mínima base ajuda al millor seguiment del curs.

Objectius

Entendre l’evolució del pensament polític al llarg dels segles, seguint la lògica discursiva entorn la legitimitat del poder i les formes de govern.

Clica per fer la inscripció

 

DISSABTE

DE 10’00 A 11’30 H

GRA, EDIFICI MUNICIPAL

0 comentarios